เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย นาซ่าสตีล

เหล็กเส้น เหล็กเส้น

    นาซ่าสตีล เหล็กเส้น เรามีปณิธานในการให้บริการด้วยความจริงใจ ยุติธรรม เป็นกันเองเสมือนญาติมิตร โดยมีการบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้าเหล็กเส้นที่สะดวก พรั่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ที่จอดรถ และบริเวณขนถ่ายสินค้าที่กว้างขวาง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย

เหล็กเส้น

 เหล็กเส้น & สินค้าของเรา

เหล็กเส้น

 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและโรงงานเหล็กเส้น

เหล็กเส้น เหล็กเส้น

เหล็กเส้น NASA ให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น โดยเน้นกระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย การวางแผนการผลิตเหล็ก การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ...

เหล็กเส้น NASA จัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กขั้นปลาย ที่ใช้เหล็กแท่งยาว (Billet) เป็นวัตถุดิบหลักในการรีดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงยาว (Long Product) ซึ่งนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่อง ในงานโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก ...

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าเหล็กเส้นของทางบริษัท

คุณภาพสายการผลิตเหล็กเส้น

1. ลูกค้าเหล็กเส้นภาคอีสาน ได้แก่ อุบลค่าวัสดุก่อสร้าง, ร้อยเอ็ดเซ็นเตอร์รุ่งเรือง
2. ลูกค้าเหล็กเส้นภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่วิทยา , ไทยวัฒนาแม่สอด
3. ลูกค้าเหล็กเส้นภาคตะวันออก ได้แก่ นิว พี วาย / ชลบุรี
4. ลูกค้าเหล็กเส้นภาคกลาง ได้แก่ ไทยเซียงไฮ้ , กาญจนบุรีค้าเหล็ก , บ่อทอง สตีล ,เอ็ม อาร์ ที ย. อุดมทรัพย์

นาซ่า สตีล อินเตอร์แนลชั่นแนล กรุ๊ป เน้นคุณภาพสินค้าเหล็กเส้นและความปลอดภัยในโรงงานเราจึงได้สินค้าที่มีคุณภาพ มอก. ผลิตเหล็กเส้นออกสู่ตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้ไว้วางใจว่าชิ้นงานที่คุณก่อสร้างตรงตาม พรบ. ควบคุมอาคาร

เหล็กเส้น คืออะไร สาระความรู้เกี่ยวกับเหล็กเส้น

อยากที่ทราบ เหล็กเส้น มีความสำคัญต่องานโครงสร้าง ก่อสร้างอย่างมาก เหล็กเส้นก่อสร้าง บางท่านอาจเรียก เหล็กเสริม ใช้สำหรับรับแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป

เหล็กเส้น โดยปกติจะแบ่งเหล็กเส้นเป็นสองประเภท คือ

เหล็กเส้นกลม หรือ เหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้าง ผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.), RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กเส้นที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเส้นกับคอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหล็กเส้นข้ออ้อย คือ เหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง ใช้เสริมกำลังยึดระหว่างเนื้อคอนกรีตกับเหล็ก SD30, SD40, SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ โดยปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12มม.), DB16, DB20, DB25, DB28, DB32 ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น

การเลือกใช้ชนิดของเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างเป็นสำคัญ ลักษณะของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ดี ต้องมีระยะบั้งที่เท่ากันและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีสนิมรอยตำหนิ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว ความยาวโดยปกติที่ขายกันในท้องตลาด คือ 10 ม. แต่อาจจะสั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้นก็ต้องสั่งทำพิเศษ


เหล็กเส้นกลม : ขนาดและน้ำหนักระบุ
(Nominal Size and Nominal Mass of Round Bars)  

เหล็กเส้น

ชื่อขนาดเหล็กเส้น

Size Designation

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)

Nominal Diameter (mm.)

พื้นที่ภาคตัดขวาง (ตร.มม.)

Nominal Cross-sectional area(mm.2)

มวล(กก./ม.)

Nominal Mass(kg/m.)

เหล็กเส้นกลม RB 6 6
 28.30  0.222
เหล็กเส้นกลม RB 9
9
 63.60  0.499
เหล็กเส้นกลม RB 12
12

 113.10

 0.888
เหล็กเส้นกลม RB 15
15
 176.70  1.387
เหล็กเส้นกลม RB19  19  283.50  2.226
เหล็กเส้นกลม RB25 25
 490.90  3.853
 
  คุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้น (Mechanical Properties)

ชั้นคุณภาพ

 

 

Grade

 

ความยืด (ร้อยละ)

ไม่น้อยกว่า

 

Elongation%

 

ความต้านแรงดึง

ที่จุดคราก

(กก./ตร./มม.)

Yleld Strength

Mpa (kgf/mm2)

ความต้านแรงดึง

ที่จุดสูงสุด

(กก./ตร./มม.)

Tenslle Strength

Mpa (kgf/mm2)

การทดสอบการค้ดโค้งเย็น (COLD BEBD TEST)
มุมคัดโค้งเย็น(องศา)
Cold Bending Angle
(degrees)
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวกด
ชิ้นทดสอบ
Diameter ofmendrel
SR 24 21 235 (24) 385(39) 180 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
 
  ส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Composition)

ชั้นคุณภาพ

Grade

ส่วนประกอบทางเคมีไม่เกินร้อยละ (โดยน้ำหนักรวม)/ Chemical Composition % by wight max

คาร์บอน

Carbon

แมงกานีส

Manganese

ฟอสฟอรัส

Phosphours

กำมะถัน

Sulfur

SR 24 0.28 - 0.058 0.058
 

เหล็กเส้นข้ออ้อย : ขนาดและน้ำหนักระบุ

(Nominal Size and Nominal Mass of Deformed Bars)

เหล็กเส้น

ชื่อขนาดเหล็กเส้น

Size Designation

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)

Nominal Diameter (mm.)

พื้นที่ภาคตัดขวาง (ตร.มม.)

Nominal Cross-sectional area(mm.2)

 มวล(กก./ม.)

Nominal Mass(kg/m.)
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 10 10 78.54 0.616
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 12 113.10 0.888
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 16 201.06 1.578
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 20 314.16 2.466
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25 25 490.87 3.853
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 28 28 615.75 4.834
 
  คุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้น (Mechanical Properties)

ชั้นคุณภาพ

 

 

Grade

 

ความยืด (ร้อยละ)

ไม่น้อยกว่า

 

Elongation%

 

ความต้านแรงดึง

ที่จุดคราก

(กก./ตร./มม.)

Yleld Strength

Mpa (kgf/mm2)

ความต้านแรงดึง

ที่จุดสูงสุด

(กก./ตร./มม.)

Tenslle Strength

Mpa (kgf/mm2)

การทดสอบการค้ดโค้งเย็น

(COLD BEBD TEST)

มุมคัดโค้งเย็น(องศา)

Cold Bending Angle

(degrees)

เส้นผ่าศูนย์กลางหัวกด

 ชิ้นทดสอบ

Diameter ofmendrel

SD 30

( ขนาดไม่เกิน 16 มม.)

        3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
  17 295(30) 480(49) 180  
( ขนาดเกิน 16 มม.)         4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
SD 40 15 390(40) 560(57) 180 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
SD 50         5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
( ขนาดไม่เกิน 25 มม.)
      5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
 
13
490(50) 620(63) 90  
( ขนาดเกิน 25 มม.)         3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
 
  ส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Composition)

ชั้นคุณภาพ

 

Grade
ส่วนประกอบทางเคมีไม่เกินร้อยละ (โดยน้ำหนักรวม)/ Chemical Composition % by wight max

คาร์บอน

Carbon

แมงกานีส

Maganese

ฟอสฟอรัส

Phosphorus

กำมะถัน

Sulfur

คาร์บอน+แมงกานีส

Carbon+Maganese

SD 30 0.27 - 0.05 0.05 0.05
SD 40 - 1.8 0.05 0.05 0.05
SD 50 - 1.8 0.05 0.05 0.05
 
 
Online:  1
Visits:  42,536
Today:  12
PageView/Month:  113