เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย นาซ่าสตีล

     เกี่ยวกับเรา
 
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งแวดล้อม


2555 - 2556 จดทะเบียน "บริษัท นาซา สตีล กรุ๊ป จำกัด" เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยนาย ประชา กุศลาคุณ ด้วยทุน
จดทะเบียน 150,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ 25 รวมเป้นเงินที่เรียกชำระครั้งแรกนี้ทั้งหมด 37,500,000 บาท และในวันที่
8 พฤศจิกายน 2555 โดยจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท นาซ่า สตีล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และปี 2556 เรียกเงินค่าหุ้นเพิ่มเติม จำนวน 112.500,000 บาท รวมทุนเรียกชำระแล้ว 150,000,000 บาท รวมทั้งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทอีก 260,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 260,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 4,100,000 หุ้น โดยเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ร้อยละ 100 รวมเป็นเงินที่เรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมด 410,000,000 บาท
2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อทรัพย์สินจาก "บริษัท ชนวิริยะผลิตเหล็ก จำกัด" ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมทั้งรับโอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท นาซ่า สตีล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด"
  เริ่มดำเนินการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย เชิงพาณิชย์ ด้วยกำลังการผลิตที่ระดับ 150,000 ตันต่อปี
 
 
Online:  2
Visits:  41,214
Today:  5
PageView/Month:  54